Autodoprava - Tomčany

Ponúkame Vám výkopové, búracie práce, úpravy terénu, prepravu sypkých materiálov, betónov, predaj štrkov, kameniva, zeminy.
MDZ Doprava    © 2012                 Všetky práva vyhradené

Milan DZÚRIK

Výkop rýh, základových pásov
Výkop rýh, základových pásov
Preprava sypkých materiálov
Búracie práce
Dovoz betónu - zalievanie základových pásov, platní ...
Výkop rýh, základových pásov
Výkop rýh, základových pásov
Búracie práce
Predaj zeminy
Predaj štrkov, kameniva
Výkop jamy pod bazén